69 15 49 00
Historie

Fra opholdssted for straffede piger til socialpsykiatrisk botilbud 

Lindevangs historie er lang og er mere end blot en bygnings- og institutionshistorie. Det er en fortælling om udviklingen i omsorgen for mennesker med mentale handicap.

Navnet Lindevang klinger af Frederiksberg, hvor et helt kvarter bærer dette navn. Selvom vi i dag ligger i Helsingør, så er det netop på Frederiksberg, at det hele startede. Og det så langt tilbage som i 1877.
Stiftsdame Regitze Barner, som også var tilknyttet Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, åbnede et hjem for unge piger i ejendommen Lindevangs Alle 9 på Frederiksberg. Formålet var dengang at yde socialt arbejde for piger, ”der efter endt straffetid udgik fra fængslerne”. I 1913 blev formålet ændret til ”at optage vanskelige, men ikke sindssyge eller usædelige Piger, om hvis uddannelse til dygtige Tjenestepiger, der næres begrundet Haab."

Ligesom Regitze Barners ønske dengang i 1877 udspringer Lindevangs arbejde den dag i dag i ønsket om at hjælpe mennesker i vanskelige livssituationer til en bedre hverdag og livsvilkår. 

I 1947 blev hjemmet omdannet til at tage sig af piger i alderen 15-17 år i samarbejde med Børneværnet. Arbejdet på Frederiksberg ophørte i 1969, da der ikke længere var behov for denne type arbejde. Lindevangshjemmets Fond besluttede derfor at sælge ejendommen på Frederiksberg og købe en grund i Helsingør, hvor det nye Lindevang blev opført.

Den 1. november 1982 slog vi dørene op til Lindevangshjemmet i Helsingør, som til at begynde med var et plejehjem for en blandet beboergruppe af ældre, stærkt demente og yngre skizofrene og grænsepsykotiske borgere med fremadskridende demens.

I starten af 1990´erne skete der en ændring i opfattelsen af, hvordan borgere med psykiske vanskeligheder skulle hjælpes. Det betød en opdeling i alder, hvor ældre med behov for pleje kom på egentlige plejehjem, og yngre med psykiatriske problemstillinger blev tilbudt ophold på særlige bosteder. Lindevang skiftede derfor fra at være plejehjem til et botilbud, hvor der blev arbejdet med sociale, terapeutiske og pædagogiske indsatser for at give den bedst mulige livskvalitet for beboerne.

Den udvikling er fortsat med accelererende styrke til i dag, hvor vi har en lang række tilbud til beboerne, der allesammen medvirker til at respektere beboernes forskelligheder, interesser og ønsker, og som styrker opfattelsen af, at Lindevang er et godt sted at være.

Lindevangs beboere kommer fortrinsvis fra Sjælland, men på grund af en forventning om større geografisk spredning og ønsket om fortsat faglig udvikling og specialisering, besluttede bestyrelsen i juni 2016 at omdanne Lindevang til en selvejende institution (eller fond som det hedder i juridisk sprog). 

Det betyder, at Lindevang nu i højere grad er i stand til at fortsætte den udvikling, der er i gang på et område, hvor behovet for socialpsykiatriske botilbud synes at være stigende.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Lindevangshjemmets Fond | Lindevangsvej 1 | 3000 Helsingør | Tlf.: 69154900 | info@lindevang.dk