69 15 49 00

Recovery og Rehabilitering

Lindevangs overordnede udgangspunkt er recovery-tænkningen


En dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på, præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv.” (William Anthony, Boston Universitet, 1993)

Recovery vil altid bero på den enkelte beboers egen definition, mål og ønsker for det levede liv. Recovery er ikke noget, nogen gør for nogen. Det er en personlig udviklingsproces. Medarbejdernes opgave er at understøtte denne recovery-proces.

- kilde: https://socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-vanskeligheder/rehabilitering

På Lindevang arbejder vi recovery-orienteret. Det vil sige, troen på, at man kan komme sig og komme videre med sit liv. Vores menneskesyn tager udgangspunkt i et bedringsperspektiv, hvor opgaven er at  skabe forudsætningerne for, at den enkelte beboer oplever en bedringsproces og bliver i stand til at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv, hvor de kan deltage i sociale aktiviteter på trods af psykisk lidelse og et evt. misbrug.

Rehabiliterende indsatser

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

Vi arbejder hele tiden på at sikre sammenhæng i vores indsatser. Det kræver bl.a., at vi formår at lytte til og tilpasse os det, der virker bedst for den enkelte beboer, og at vi har et godt samarbejde og  sammenhængskraft med andre aktører, som har betydning for beboerens livssituation og udviklingsmuligheder. Vi arbejder fx tæt sammen med lokalsamfundet og kommunale aktører om at skabe bedre muligheder for styrkende fællesskaber, beskæftigelse og uddannelse for beboerne. 

​På Lindevang er de rehabiliterende indsatser tænkt ind i hverdagslivet. Vi arbejder eksempelvis rehabiliterende med driften af Lindevangs café, Genbrugsen og Værkstedet. Derudover er vi opmærksomme på at udvikle nye tiltag, som inddrager beboere og støtter deres mestring af hverdagslivets udfordringer.


- kilde: http://psykosocialrehabilitering.dk/temaer/rehabilitering/

Til beboer (1.7 Mb)
Til sagsbehandler (1.5 Mb)
Til Bostøtter i kompetenceteam: 
Tlf 69 15 49 01

Direktør Kjeld Ebdrup
Tlf 92 15 49 05
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Lindevangshjemmets Fond | Lindevangsvej 1 | 3000 Helsingør | Tlf.: 69154900 | info@lindevang.dk