69 15 49 00

Værdigrundlag

På Lindevang arbejdes efter et værdisæt, der udtrykkes med ordene

Respekt - Anerkendelse - Nærvær - Faglighed
At arbejde efter værdier er essentielt for en organisation, der arbejder med mennesker. For at værdierne kan virke i dagligdagen, skal de være relevante i forhold til daglige problemstillinger, således at de indgår naturligt i arbejdet.

Værdierne skal endvidere gennemsyre alt der foregår på institutionen, i forhold til beboerne, mellem de ansatte og imellem Lindevang og omverdenen.

Respekt
​Helt grundlæggende værdi er respekten for det enkelte menneske. At alle mennesker har en selvstændig værdi, uanset hvor hver enkelt er i sit liv og uanset hvilke problemer vedkommende har og fordomme, der tårner sig op.
Respekten udspringer af vort kulturelle og åndelige udgangspunkt, både i det danske samfund i almindelighed og på Lindevang i særdeleshed.

Anerkendelse
Det centrale begreb i Lindevangs værdisæt er anerkendelse. Alle mennesker har behov for anerkendelse eller følelsesmæssig støtte på det mentale eller sociale plan. Oplever man ikke dette risikerer man at miste det positive forhold til sig selv, som er grundlaget for oplevelsen af det gode liv.

Anerkendelse indeholder tre sfærer, der virker hver for sig og i samklang.
Privatsfæren, som er de nære forhold til familie og venner.
Anerkendelsesbehovet i denne sfære dækkes igennem eksistensen af "den konkrete anden", som der kan være et mere eller mindre gensidigt afhængighedsforhold til af emotionel støtte. Den retlige sfære, som omhandler de universelle rettigheder, alle borgere har som medlemmer af samfundet og som gør borgerne i stand til at få selvrespekt eller agtelse for sig selv som lige medlemme af samfundet blandt andre. Anerkendelsen kommer blandt andet gennem de rettigheder, man har adgang til, som fører til opfattelsen af sig selv som en moralsk kapabel person. Den solidariske sfære, som omfatter relationerne til gruppen, fællesskabet og samfundet, hvor deltagelse og positivt engagement bliver anerkendt.

​Nærvær
Respekten for beboernes ønsker og opfattelsen af, hvad det levede liv skal indeholde omfatter i høj grad muligheden for at vælge. Ikke mindst graden af nærvær, tilgængeligheden af at opnå dette nærvær og ikke mindst indholdet af nærværet, som skal være reelt. Derved kan der måske forebygges tre af det moderne samfunds værste svøber, der især kan ramme udsatte borgere:
Ensomhed, kedsomhed og håbløshed.

Faglighed
Et værdigrundlag for en organisation, der arbejder med mennesker, har sit naturlige udspring i forholdet til beboerne. Dette understreges af vægten på faglighed, der er forudsætningen for, at relationen beboer - personale kan fungere optimalt.

Fagligheden udtrykkes dels konkret i viden og færdigheder, dels i evnen til at leve sig ind i beboernes verden. I relation til medarbejderne betyder dette, at hver enkelt medarbejders menneskelige særpræg og faglige kompetencer skal respekteres, også fordi de er vigtige for de samlede ressourcer, der er på Lindevang til glæde for beboerne.

Via tæt og relevant ledelse og med redskaber, der synliggør medarbejdernes indsats anerkendes medarbejderne og bliver afsæt for videreudvikling til gavn og glæde for såvel medarbejderne som for Lindevang.

Lindevang er et led i en socialpsykiatrisk indsats, som samfundet tilbyder udsatte borgere. Lindevang respekterer de love og regler, som stilles for arbejdet og som efterspørgsel af samarbejdspartnere i kommunerne.

Det anerkendes, at Lindevang udfører opgaver på vegne af det offentlige, og via en tæt dialog med forvaltningerne og ikke mindst de borgere, det drejer sig om, lægges planer for løsningen af opgaverne. Den tætte relation forpligter os også til at påpege uhensigtsmæssigheder og urimeligheder, som beboerne kan have svært ved selv at udtrykke.

Lindevangs vision
Lindevang vil være kendt som et botilbud, hvor beboerne tager aktivt del i hverdagslivet og bidrager til fællesskabet. Visionen søges opnået gennem en række redskaber og metoder, hvoraf de vigtigste er:

Rehabilitering
-
at beboerne understøttes i at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Recovery
-
at beboerne understøttes i en personlig udviklingsproces for at få det bedre. 

Skadesreducering
-
at lindre skader som følge af misbrug eller psykisk og fysisk skrøbelighed. 

Beboerinddragelse
-
at involvere og styrke beboernes selvbestemmelse og medindflydelse. 

Til beboer (1.7 Mb)
Til sagsbehandler (1.5 Mb)
Til Bostøtter i kompetenceteam: 
Tlf 69 15 49 01

Direktør Kjeld Ebdrup
Tlf 92 15 49 05
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Lindevangshjemmets Fond | Lindevangsvej 1 | 3000 Helsingør | Tlf.: 69154900 | info@lindevang.dk